ΕΡΕΥΝΑ:ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΗΝ ΤΑΞΗ

Τα παιδιά κάνουν μια μικρή έρευνα στο νηπιαγωγείο. Αναζητούν μέρη που υπάρχει νερό στη τάξη τους. Οι απαντήσεις είναι καταπληκτικές και τις δείχνουν οι παρακάτω φωτογραφίες

Τα παιδιά φωτογραφίζουν μόνα τους τα σημεία που σκέφτηκαν και φτιάχνουν ένα κολάζ

Στην συνέχεια σε ζευγάρια σκέφτονται τρόπους εξοικονόμησης νερού . Τους ζωγραφίζουν σε μια σταγόνα από χαρτί που την κολλούν στο αντίστοιχο σημείο στην τάξη για να τους υπενθυμίζει καθημερινά τι πρέπει να κάνουν για να εξοικονομήσουν νερό

Την σταγόνα την κολλούν στο αντίστοιχο σημείο στην τάξη για να τους υπενθυμίζει καθημερινά τι πρέπει να κάνουν για να εξοικονομήσουν νερό

Μια ομάδα παιδιών φτιάχνει ένα σύνθημα για το νερό το οποίο με την βοήθεια της νηπιαγωγού παίρνει μορφή