ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ :Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

ΤΙΤΛΟΣ:< ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΓΟ> ( βασισμένο στο ατομικό διδακτικό σενάριο με τον ίδιο τίτλο δημιουργία της Ελένης Μοσχοβάκη, Εύας Νεράτζη, Μαρίας Ζαπανιώτη

7 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

  • Ζωγραφίζουν τι έμαθαν-τι θα κρατήσουν- τι θα θυμούνται σχετικά με το πρόγραμμα

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΗΠΙΟΥ

Ατομική συνέντευξη για το ρόλο του κάθε παιδιού στο πείραμα και τι έμαθε Στις ελεύθερες δραστηριότητες η νηπιαγωγός καλεί κάθε παιδί και γίνεται συζήτηση για τη διαδικασία συμμετοχής του και για αυτά που του άρεσαν και θεωρεί ότι έκανε πολύ καλά.

<Ποια πειράματα σου άρεσαν περισσότερο;

Φάση αυτοαξιολόγησης: Ανάλυση

Περιέγραψέ μου τι έκανες αρχικά; Στη συνέχεια; Στο τέλος τι βρήκατε;
Πως βοήθησες την ομάδα σου; Τι ακριβώς έκανες;
Τα άλλα παιδιά στην ομάδα σου τι έκαναν;
Φάση αυτοαξιολόγησης: Αποτίμηση
Σε δυσκόλεψε κάτι: Τι σου άρεσε περισσότερο; Τι σου φάνηκε δύσκολο;
Σου άρεσε αυτό που έκανες με την ομάδα σου;
Γιατί νομίζεις ότι δούλεψε η ομάδα σου καλά;
Φάση αυτοαξιολόγησης: Σύνθεση
Από όλα αυτά που κάναμε τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση;
Είδα ότι έκανες υποθέσεις . Αν έκανες το πείραμα από την αρχή τι θα
επέλεγες;
Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να μάθεις ή να δεις; Θα ήθελες να δοκιμάσεις με άλλα σχήματα
(αν της άρεσε το πείραμα με τα σχήματα); Θα ήθελες να τυλίξεις με άλλα υλικά το παγάκι να δεις
αν θα αργούσε να λιώσει; Ποια θα μπορούσαν να ήταν;
Άλλα πράγματα που έμαθες;>

2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ