ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ :Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

ΤΙΤΛΟΣ:< ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΓΟ> ( βασισμένο στο ατομικό διδακτικό σενάριο με τον ίδιο τίτλο δημιουργία της Ελένης Μοσχοβάκη, Εύας Νεράτζη, Μαρίας Ζαπανιώτη

5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τίτλος:< Και άλλα πειράματα από τους μικρούς επιστήμονες

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και ανά τέσσερις ομάδες ασχολούνται με ένα πείραμα

1 Δραστηριότητα

Το σχήμα επηρεάζει πόσο γρήγορα λιώνει ο πάγος:

Κάνουμε ένα πείραμα με τα κομμάτια πάγου διαφορετικών σχημάτων που έχουμε ήδη στον καταψύκτη. Τα παιδιά κάνουν προβλέψεις και καταγράφονται σε χαρτάκια

Η κάθε ομάδα παρατηρεί το κομμάτι πάγου με διαφορετικό σχήμα να λιώνει .
Βγάζουμε φωτογραφίες από τι συνέβη στα διάφορα κομμάτια πάγου.
Ποιο κομμάτι πάγου έλιωσε πρώτο; Τι σχήμα είχε;
Ποιο κομμάτι πάγου έλιωσε δεύτερο; Τι σχήμα είχε;
Ποιο κομμάτι πάγου έλιωσε τελευταίο;

Δραστηριότητα 2;

Πως μπορούμε να κρατήσουμε το πάγο περισσότερη ώρα χωρίς να λιώσει
εκτός ψυγείου;

Πως μπορούμε άραγε να διατηρήσουμε περισσότερη ώρα τα πάγο;
Έχετε καμία ιδέα; Για να σας ακούσω. Τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε σίγουροι; Ευτυχώς έχουμε παγάκια στον καταψύκτη. Μπορούμε να κάνουμε ένα πείραμα να δούμε τι βοηθάει το παγάκι να μην λιώσει γρήγορα;
Τα παιδιά σκέφτονται διάφορα υλικά για να τυλίξουν ένα παγάκι (χαρτί, αλουμινόχαρτο, γάντι, λαδόκολλα, πλαστική σακούλα κλπ.) και να παρατηρήσουν τι θα συμβεί. Με ποιο υλικό θα διατηρηθούν περισσότερο; Ζητάμε από τα παιδιά να μαντέψουν ποιο παγάκι θα λιώσει
τελευταίο; Φτιάχνουμε ένα πίνακα με τα ονόματα των παιδι΄ων δίπλα στο υλικό που θεωρούν ότι θα κρατήσει ιγότερη ώρα παγωμένο το παγάκι.
Η κάθε ομάδα διπλώνει τα παγάκια της και κάνει τις παρατηρήσεις της κάθε ώρα. Ποιο παγάκι έχει λιώσει λιγότερο; Ποιο παγάκι έχει λιώσει περισσότερο; Στο τέλος βλέπουμε ποιες υποθέσεις επαληθεύτηκαν και οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ποιο παγάκι διατηρήθηκε περισσότερο

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τι πιστεύουν και στο τέλος το αποτέλεσμα του πειράματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

3 Δραστηριότητα

Οι ομάδες των παιδιών στην ολομέλεια παρουσιάζουν τα συμπεράσματα τους και μοιράζονται τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους