ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ :Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

ΤΙΤΛΟΣ:< ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΓΟ> ( βασισμένο στο ατομικό διδακτικό σενάριο με τον ίδιο τίτλο δημιουργία της Ελένης Μοσχοβάκη, Εύας Νεράτζη, Μαρίας Ζαπανιώτη

4 εργαστηριο <Φτιάχνουμε το δικό μας κομμάτι πάγου.> (ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ)

1 Δραστηριότητα

Χωριζόμαστε σε ζευγάρια και κάθε ομάδα δημιουργεί το δικό της πάγο. Τα ποτήρια πρέπει να έχουν την ίδια ποσότητα νερού .Κάθε ομάδα αποφασίζει να τοποθετήσει κάτι μέσα στο νερό που θα γίνει πάγος. Γράφουν όπως μπορούν το όνομά τους σε αυτοκόλλητο και το κολλούν στο δοχείο τους. Πριν το βάλουν στο καταψύκτη κάθε ομάδα μετρά τη θερμοκρασία του νερού με θερμόμετρο (ζωγραφίζει με κόκκινο η μαύρο μέχρι τον αριθμό που δείχνει το θερμόμετρο) και καταγράφει το ύψος του νερού στο δοχείο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο.

2 δραστηριότητα

Την άλλη ημέρα τα βγάζουμε από τον καταψύκτη για να δουν τον πάγο, καταγράφουν το ύψος του πάγου με άλλο χρώμα μαρκαδόρο και ξαναμετρούν την θερμοκρασία. Την καταγράφουν σε ειδικό χαρτί

3 Δραστηριότητα

Κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της.

Τι συνέβη στο θερμόμετρο;
Τι αριθμό έδειχνε όταν ήταν νερό και τι αριθμό όταν ήταν πάγο;
Μπορούμε να δούμε το αντικείμενο που βάλαμε μέσα;
Το ύψος του νερού είναι ίδιο με το ύψος του πάγου;
Βρήκαν όλοι τα ίδια αποτελέσματα;

Τα παιδιά συμπεραίνουν ότι το αντικείμενο που ρίχνουν στο νερό το βλέπουν ενώ στο πάγο δεν διακρίνεται . Ενώ η ποσότητα του νερου είναι ίδια όταν παγώσει μεγαλώνει ο όγκος του γιαυτό και τα παιδιά παρατηρούν ότι το ύψος του ανεβαίνει .


12

Τι συνέβη στο θερμόμετρο;
Τι αριθμό έδειχνε όταν ήταν νερό και τι αριθμό όταν ήταν πάγο;
Μπορούμε να δούμε το αντικείμενο που βάλαμε μέσα;
Το ύψος του νερού είναι ίδιο με το ύψος του πάγου;
Βρήκαν όλοι τα ίδια αποτελέσματα;