ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ :Δημιουργώ και Καινοτομώ-Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

ΤΙΤΛΟΣ:< ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΓΟ> ( βασισμένο στο ατομικό διδακτικό σενάριο με τον ίδιο τίτλο δημιουργία της Ελένης Μοσχοβάκη, Εύας Νεράτζη, Μαρίας Ζαπανιώτη

3 Εργαστηριο

Τίτλος : Πως θα μπορεί ο πάγος να λιώσει γρηγορότερα;

1 Δραστηριότητα

Σε πλαστικά ποτηράκια έχουμε βάλει ένα μικρό αντικείμενο και την ίδια ποσότητα νερού και τα τοποθετούμε στον καταψύκτη . Παρουσιάζουμε τα πλαστικά ποτήρια στα παιδιά και τα ρωτάμε: Πως θα μπορούσαμε να κάνουμε το πάγο να λιώσει γρηγορότερα για να πάρουμε το
παιχνίδι μας;
Καταγράφουμε τις ιδέες των παιδιών και στη συνέχεια τους ενημερώνουμε ότι θα δουλέψουμε όπως οι πραγματικοί επιστήμονες. Κάθε ομάδα επιλέγει με ποια μέθοδο θέλει να λιώσει ο δικός της πάγος. Στη συνέχεια ζητάμε από τα παιδιά να κάνουν προβλέψεις. Ποιο παγάκι θεωρείται ότι θα λιώσει πιο γρήγορα. Φτιάχνουμε ένα πίνακα μονής εισόδου και καταγράφουμε την πρόβλεψη του κάθε παιδιού.

2 Δραστηριότητα

Κάθε ομάδα δοκιμάζει τη μέθοδο που επέλεξε (έξω από το παράθυρο, μέσα στη τάξη, πάνω στο καλοριφέρ κλπ.). Ανά μια ώρα γίνονται παρατηρήσεις και καταγραφές. Οι καταγραφές γίνονται με φωτογραφήσεις και με γραφή. Στη τάξη υπάρχει μεγάλο ρολόι με δείκτες και αριθμούς που βοηθά τα παιδιά να συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας τους .
Δημιουργούμε δυο πίνακες διπλής εισόδου με ρολόγια στη κάθετη στήλη και γράφουν στον έναν με αριθμό την θερμοκρασία του νερού στα ποτήρια που την μετρούν με θερμόμετρο και στον άλλο κολλούν τις φωτογραφίες που τράβηξαν.
Ποια υπόθεση επαληθεύτηκε;

3 Δραστηριότητα

Δημιουργούμε δυο πίνακες διπλής εισόδου με ρολόγια στη κάθετη στήλη και γράφουν στον έναν με αριθμό την θερμοκρασία του νερού στα ποτήρια που την μετρούν με θερμόμετρο και στον άλλο κολλούν τις φωτογραφίες που τράβηξαν.
Ποια υπόθεση επαληθεύτηκε

Ο πάγος στο καλοριφέρ λιώνει γρηγορότερα. Μετά ο πάγος που βρίσκεται στη τάξη και τέλος ο πάγος έξω από στο παράθυρο. Η ομάδα με τα περισσότερα παιδιά έκανε την σωστή πρόβλεψη