ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΗΤΩΝ: <ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ>

2ο Εργαστήριο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ,ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ,ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ, ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΧΑΡΑ

Τα παιδιά διαβάζουν το παραμύθι < Το Τικ και το Τοκ>και στην συνέχεια το αναδιηγούνται.

Τα παιδιά λένε κουβεντούλες που πληγώνουν τους φίλους τους και η καρδιά τους τσαλακώνεται και σχίζεται σε μικρά κομμάτια.

Στην συνέχεια τα παιδιά λένε καλές κουβέντες και ενώνουν τα κομμάτια της καρδιάς βάζοντας της τσιρότα και γράφουν πάνω τους τις όμορφες κουβέντες της φιλίας.