ΕΠΟΧΕΣ

Τα παιδιά σε ομάδες παρατηρούν την εικόνα που εικονίζει μια εποχή που επέλεξαν και στη συνέχεια την περιγράφουν στην ολομέλεια . Την ονομάζουν

Μαθαίνουν την κυκλική ακολουθία των εποχών. Ένα παιδί αφαιρεί μια εικόνα και τα υπόλοιπα καλούνται να βρουν ποια λείπει

Παιχνίδι με φθινοπωρινά φύλλα

Τα παιδιά έχουν μπροστά τους φύλλα σε διαφορετικά χρώματα και σε τρια μεγέθη ( μεγάλο- μεσαίο- μικρό)

Ομαδοποιήσεις με κριτήριο το χρώμα και τα μεγέθη