ΕΠΟΧΕΣ

Τα παιδιά σε μικρές ομάδες παρατηρούν και περιγράφουν εικόνες αναγνωρίζοντας τις εποχές και δικαιολογώντας το συμπέρασμα τους. Κατανοούν και την διαδοχικότητα των εποχών