ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΛΑΣ BEEBOT ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ

Τα παιδιά γνωρίζουν την μελισσούλα, τα κουμπιά της, τις δυνατότητες της και στη συνέχεια πειραματίζονται ώστε να προγραμματίσουν το bee bot για να εκτελέσει συγκεκριμένες απλές διαδρομές στο πλέγμα.

Αρχικά σχεδιάζουν την διαδρομή με βελάκια και στην συνέχεια προγραμματίζουν την μελισσούλα. να φτάσει στο στόχο της, έναν υπολογιστή. (απλή διαδρομή).

Προγραμματίζουν τη μελισσούλα να προχωρήσει σε πιο σύνθετες διαδρομές.

Α) Παίρνουν μπαλάκια πλαστικά και κολούν πάνω τους μπαλάκια πομπ πομπ μετατρέποντας τα σε ιούς. Κόβουν σε διάφορα χρώματα υπολογιστές από χαρτί και αντίστοιχα τετράγωνα κομμάτια χαρτί με το ίδιο χρώμα.

Τοποθετούν στην κάτω πλευρά του πλέγματος τα χρωματιστά τετράγωνα και βάζουν σε διάφορα σημεία στο πλέγμα ιούς. Το κάθε παιδί αρχικά επιλέγουν ένα χρώμα και το αντίστοιχο χρωματικά υπολογιστή. Ο υπολογιστής τοποθετείται σε ένα τετράγωνο του πλέγματος ανάμεσα στους ιούς. Το παιδί ξεκινώντας από το τετράγωνο σχεδιάζει πρώτα την διαδρομή που θα κάνει η μελισσούλα περνώντας ανάμεσα στους ιούς μέχρι να φτάσει τον υπολογιστή. Στη συνέχεια προγραμματίζει την μελισούλα να ακολουθήσει την συγκεκριμένη διαδρομήκαι στο τέλος την σχεδιάζει σε ένα χαρτί με τετράγωνα

β)Το παιχνίδι γίνεται πιο σύνθετο

Τοποθετούνται οι υπολογιστές στη σειρά στη πάνω πλευρά του πλέγματος ενώ στη κάτω πλευρά τοποθετούνται τα χρωματιστά τετράγωνα. Τα παιδιά επαναλαμβάνουν την παραπάνω δραστηριότητα αλλά η απόσταση που πρέπει να περπατήσει η μελισσούλα είναι μεγαλύτερη και οι ιοί- εμπόδοα περισσότερα που κάνουν πιο σύνθετη τη διαδρομή της μελισσούλας. Μετά καταγράφουν τη διαδρομή στο χαρτί

https://drive.google.com/file/d/1w0lPrjOYP4-jHzOoBE7CfuSfHbCl6LDH/view?usp=sharing

Ζωγραφίζουν την μελισσούλα