ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΔΑΥ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΧ

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία με την επίσκεψη στο ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) να δουν από κοντά το χώρο που πηγαίνουν τα σκουπίδια που τοποθετούν στους 4 κάδους ανακύκλωσης του νηπιαγωγείου (πλαστικά, χαρτιά, αλουμίνια και γυαλί) που πλέον λειτουργεί η ΔΙΑΝΟΧ. Ενημερώθηκαν για τα στάδια που ακολουθούνται ώστε τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια να είναι έτοιμα να οδηγηθούν στην Αθήνα για να γίνουν ξανά χρήσιμα.

Τα παιδιά επιστρέφοντας στο νηπιαγωγείο ζωγράφισαν ότι τους έκανε εντύπωση από την επίσκεψη στο ΚΔΑΥ

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τέσσερα παιδιά- τέσσερις ομάδες: γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί. Ενα παιδί είναι το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι τα σκουπίδια που πρέπει να ανακυκλωθούν. Τα σκουπίδια συγκεντρώνονται ανά κατηγορία, πηγαίνουν στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και γίνονται πάλι χρήσιμα υλικά για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Το παιχνίδι ανακύκλωσης που μας έχει χαρίσει η ΔΙΑΝΟΧ