ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: < Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ>

Τα παιδιά με την αξιοποίηση της ρουτίνας σκέψης:«Τότε νόμισα-Τώρα ξέρω» απαντούν στα παρακάτω ερωτήματα:

Τι νομίσατε σχετικά με την μόλυνση του του περιβάλλοντος
─ Τι ξέρετε τώρα;
─ Πότε γνωρίζατε περισσότερα πράγματα σχετικά με προστασία του περιβάλλοντος:
─ Με ποιον ακριβώς τρόπο άλλαξαν οι ιδέες σας; Τι είναι αυτό που σας βοήθησε;

Με αυτόν το τρόπο δημιουργείται ο παρακάτω εννοιολογικός χάρτης ( eclass) όπου αναγνωρίζεται ο εμπλουτισμός των γνώσεων των παιδιών και μετασχηματισμό των αρχικών ιδεών τους σχετικά με τη προστασία του περιβάλλοντος