ΕΝΑ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΟ ΛΙΒΑΔΙ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΗ ΤΑΞΗ

Τα παιδιά δημιουργούν ένα πράσινο λιβάδι με λουλούδια αντιστοιχίζοντας το, αριθμό που βρίσκεται πάνω τα φύλλα του λουλουδιού με τα πέταλα του. Επίσης το λιβάδι επισκέπτονται πασχαλίτσες που ανάλογα με τις βούλες που έχουν στα φτερά τους πηγαίνουν στο αντίστοιχο λουλουδι

Οι πεταλουδίτσες πετούν στο λιβάδι και πηγαίνουν στο λουλούδι που έχει το αρχικό γράμμα του ονόματος τους. Μετρούν πόσες πεταλουδίτσες βρίσκονται πάνω σε κάθε λουλούδι

Κατασκευή: Μια γλαστρούλα με ένα υπέροχο λουλούδι