Εμείς και οι άλλοι

Παρουσιάζουμε στα παιδιά εικόνες με διαφορετικά παιδιά. Τα παιδιά επιλέγουν την εικόνα ενός παιδιού για να παίξουν μαζί και απαντούν στις παρακάτω ερωτήσεις της νηπιαγωγού:

< Ήταν δύσκολο να επιλέξετε; Πως αποφασίσατε να επιλέξετε κάποιο παιδί που δεν γνωρίζατε καθόλου; Εσείς πως θα νιώθατε όταν σας επέλεγαν και πως όταν δεν θα σας επέλεγαν>

Τα παιδιά αποτυπώνουν τις σκέψεις του στο χαρτί.

Συμπέρασμα των παιδιών: <Μπορούμε να γίνουμε φίλοι αν και είμαστε διαφορετικοί!!!>