ελευθερια

Τα παιδιά μπορούν πάλι να δουν τπαρακάτω αρχείο με τίτλο:< η ελευθερία έχει όρια>. Θα απαντήσουν έτσι στο ερώτημα: <είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε πάντα ότι θέλουμε;>

Συμπέρασμα: < Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ότι θέλουμε, αρκεί να μη στεναχωρούμε τον άλλον και να τηρούμε τους κανόνες.>

ΔΟΥΛΙΤΣΑ: Τα παιδιά να ζωγραφίσουν κάτι που είναι ελεύθερα να κάνουν και κάτι που δεν είναι ελεύθερα να κάνουν όπως οι εικόνες του παραπάνω αρχείου

Μπορούν να παρακολουθήσουν τη παρακάτω ιστορία : < Αγαπημένο αηδόνι>

ΔΟΥΛΙΤΣΑ: Στη συνέχεια να ζωγραφίσουν ότι τους έκανε εντύπωση από το παραμύθι

Και τις δυο δουλίτσες των παιδιών θα θέλαμε να τις ανεβάσετε στο padlet με το όνομα των παιδιών κάτω από την στήλη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αν θέλετε στα πλαίσια προετοιμασίας των όσων θα κάνουμε στην επόμενη συνάντηση μας φτιάξτε τους ένα βραχιολάκι σε ασπρο χαρτάκι όπως το βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Χωρίς τις λέξεις, αυτές θα τις γράψουμε μαζί με τα παιδιά.