Δραστηριότητες με το σώμα

Τα παιδιά στο κύκλο ονομάζουν και κινούν τα διάφορα μέρη του σώματος τους

Τα παιδιά έκαναν το παρακάτω φύλλο εργασίας

Το φύλλο εργασίας είναι από το ψηφιακό σενάριο: <Ανθρώπινο σώμα: ” Η τελειότερη μηχανή> που υπάρχει στη Πλατφόρμα «Αίσωπος» – Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια Δημιουργός Σεναρίου: Βασιλική Μπουλτή (Εκπαιδευτικός)

Τραγουδούν για τα διάφορα μέρη του σώματος και διασκεδάζουν.

Η νηπιαγωγός ξεκινάει μια ιστορία με τα δαχτυλάκια του χεριού και τα παιδιά την συνεχίζουν καλλιεργώντας την φαντασία και την δημιουργικότητα τους

Δημιουργούν ένα παζλ

Δημιουργούν το σώμα τους , το ζωγραφίζουν , ονομάζουν τα μέρη του σώματος και γράφουν τις αντίστοιχες λέξεις.

Επιλέγουν καρτέλες με μέρη του σώματος. Ένα παιδί δείχνει μια εικόνα και ένα άλλο παιδί το δείχνει στο σώμα του και το ονομάζει.

Δουλίτσα στο χαρτί: