Δραστηριότητα για την Εβδομάδα Προγραμματισμού EUCodeWeek 2023 – Μια βόλτα στην πόλη μου

Η φετινή δραστηριότητα της Συμμαχίας μας ( νηπιαγωγεία από όλη την Ελλάδα) έχει τίτλο “Μια βόλτα στην πόλη μου” και ουσιαστικά πρόκειται για ένα επιδαπέδιο παιχνίδι με το Beebot. 

Τα παιδιά σχηματίζουν τον χάρτη με εικόνες καταστημάτων που υπάρχουν σε μια πόλη για το Beebot.  Επιλέγουν μια κάρτα αποστολών στην οποία εικονίζεται ένα αντικείμενο που σχετίζεται με τα καταστήματα. . Στην συνέχεια προγραμματίζουν το Beebot ώστε να φτάσει στο τετράγωνο με το κατάστημα στο οποίο υπάρχει το συγκεκριμένο αντικείμενο.