ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

  • Κουίζ με αξιολογικό χαρακτήρα

  1. Τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι “Σώστε τον υπολογιστούλη σας από τους ιούς” που είναι παράλληλα και παιχνίδι μεταγνωστικού ανατροφοδοτισμού
Χρειαζόμαστε: έναν υπολογιστή, ερωτήσεις- μαντέματα , εικόνες με ιούς και σύμβολα παπάκια. Αν τα παιδιά απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις ο υπολογιστής εμφανίζει το παπάκι και κερδίζουν . Αν απαντήσουν λάθος, εμφανίζεται ένας  ιός και σβήνει ο υπολογιστής .

Κάποια από τα μαντέματα:

Mάλιστα με τα μαντέματα δημιουργούν ένα μικρό βιβλιαράκι για την βιβλιοθήκη του σχολείου

2. Παιχνίδι “Σωστό- λάθος”

Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες. Παίζουν δυο παιδιά ,ένα παιδί από κάθε ομάδα. Η νηπιαγωγός κάνει μια ερώτηση και το παιδί που ξέρει την απάντηση πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται, να χτυπήσει το ραβδάκι και να πει την απάντηση. Αν απαντήσει σωστά κερδίζει μια καραμέλα. Αν όχι πρέπει να απαντήσει σωστά το άλλο μπαιδί για να κερδίσει η ομάδα του. Στο τέλος νικήτρια είναι η ομάδα που θα έχει κερδίσει τις περισσότερες καραμέλες.

Κάποιες από τις ερωτήσεις του παιχνιδιού:

3. Ένα παιδί φοράει ένα καπέλο με μια εικόνα ( από μια σειρά εικόνων σχετικές με το θέμα) που δεν την βλέπει το ίδιο και φυσικά δεν την γνωρίζει. Τα άλλα παιδιά περιγράφουν την εικόνα και το παιδί πρέπει από την περιγραφή να μαντέψει τι δείχνει η εικόνα και να το ονομάσει.

4.Επιδαπεδιο παιχνίδι: <Πήγαινε στον υπολογιστούλη>.

Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες. Στο πάτωμα πάνω σε ένα διάδρομο με τετράγωνα υπάρχουν καρτέλες μς ερωτήσεις. Δυο παιδιά ένα από κάθε ομάδα είναι τα πιόνια του παιχνιδιού και προχωρούν τόσα τετράγωνα όσο δείχνει το ζάρι που το ρίχνει ένα παιδί από κάθε ομάδα με τη σειρά. Τα παιδιά- πιόνια όταν πατούν σε τετράγωνο με καρτέλα – ερώτηση πρέπει να την απαντήσουν σωστά ,διαφορετικά επιστρέφουν στην προηγούμενη θέση τους. Στόχος είναι να φτάσουν τα παιδιά πρώτα στον υπολογιστούλη που βρίσκεται στο τέρμα της διαδρομής.

Ενδεικτικές καρτέλες από το παιχνίδι

Μετά το παραπάνω παιχνίδι τα παιδιά στις δυο ομάδες παίζουν τρεχαλίτσα.

Τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν ένα φύλλο αξιολόγησης < πως νιώθεις σχετικά με τον υπολογιστή>

Οι συγκεντρωτικές απαντήσεις των παιδιών υπάρχουν στο παρακάτω αρχείο:

Τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις στα πλαίσια αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης του προγράμματος

Οι συγκεντρωτικές απαντήσεις των παιδιών υπάρχουν στο παρακάτω αρχείο: