Ας δώσουμε στα σκουπίδια μια δεύτερη ευκαιρία>

5ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ: < ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ>

Τα παιδιά κάνοντας παρατηρήσεις, διερευνώντας πηγές, και ερχόμενοι
σε επαφή́ με ειδικούς, βγάζουν τα συμπεράσματα τους, τα οποία
αποτελούν τον κύριο σκελετό́ του σεναρίου για μια δραματοποίηση με θέμα την ανακύκλωση. Χρησιμοποιείται η στρατηγική του «χάρτη της ιστορίας» στο διαδραστικό πίνακα . Με ιδεοθύελλα καταγράφονται: (α) ο τόπος (β) ο
χρόνος (γ) οι ήρωες (δ) το πρόβλημα (ε)η δράση και η λύση στο πρόβλημα (ζ ) το συναίσθημα των ηρώων .

Στη συνέχεια μοιράζονται τους ρόλους, και με την βοήθεια της νηπιαγωγού φτιάχνουν ότι χρειάζονται για την πραγματοποίηση της δραματοποίησης και πραγματοποιούν τη δραματοποίηση

Η BEEBOT κάνει ανακύκλωση