ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Τα παιδιά δημιουργούν ένα συνεργατικό ψηφιακό παιχνίδι με το ψηφιακό εργαλείο genially που το στέλνουν σε παιδιά άλλων νηπιαγωγείων να το παίξουν, να χαρούν και ταυτόχρονα να μάθουν.