ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα παιδιά αποφασίζουν να δημιουργήσουν την δική τους εθελοντική ομάδα. Ηδη έχουν από την αρχή της χρονιάς επιλέξει το όνομα της <ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ> και τώρα ζωγραφίζει το καθένα το σήμα που θα έχει η ομάδα τους. Τα σήματα των παιδιών μπαίνουν σε ψηφοφορία και το σήμα με τους περισσότερους ψήφους γίνεται το σήμα των ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ

Το σήμα της ομάδας των παιδιών

Tα παιδιά φέρνουν από το σπίτι τους ένα δικό τους άσπρο μπλουζάκι που δεν το θέλουν πια( ανακύκλωση ρούχων- μείωση του οικολογικού αποτυπώματος ) και ζωγραφίζουν πάνω του το σήμα και την ονομασία της ομάδας τους.

Οι στόχοι- δράσεις της ομάδας από τα παιδιά