ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΦΙΣΑΣ

Τα παιδιά αποφασίζουν να δημιουργήσουν μια αφίσα με το κλείσιμο του σχεδίου εργασίας. Συζητούν με τη νηπιαγωγό για τη μορφή της αφίσας που θέλουν και γίνεται επιλογή φωτογραφιών και μηνυμάτων.

Η αφίσα είναι έτοιμη σε ψηφιακή μορφή ( postermywall) και στη συνέχεια εκτυπώνεται και μοιράζεται στα παιδιά.