Δημιουργία ιστορίας από ένα πίνακα ζωγραφικής

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες. Η κάθε ομάδα επιλέγει ένα πίνακα ζωγραφικής με θέμα το χειμώνα. Τον παρατητούν, συζητούν για το τι δείχνει ο πίνακας, δημιουργούν μια ιστορία που την παρουσιάζουν στην ολομέλεια. Η νηπιαγωγός την καταγράφει στο χαρτί.

Οι ιστορίες των παιδιών και οι ομάδες των παιδιών είν αι οι παρακάτω