ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Τα παιδιά αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο ( βίντεο και τραγούδια) για τον κύκλο του νερού και διαβάζουν σχετικά παραμύθια και ιστορίες

Βάζουν στη σωστή σειρά καρτέλες με τον κύκλο του νερού και τον αναδιηγούνται

Ζωγραφίζουν ατομικά το κύκλο του νερού

Δημιουργούν ένα συνεργατικό βιβλίο με τίτλο< ο κύκλος του νερού – η ιστορία της σταγόνας>