Γνωριμία με τον Μάρτη

Τα παιδιά γνωρίζουν τον Μάρτη παρατηρώντας και σχολιάζοντας τη παρακάτω αφίσα

Στη συνέχεια γίινεται περισσότερη αναφορά στο χαρακτηριστικό του Νάρτη να αλλάζει εκατό γνώμες αξιοποιώντας τη παρακάτω ιστορία

ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Η νηπιαγωγός αρχικά και ΄ύστερα τα παιδιά κάνουν τον Μαρτη. Στην αρχή βγάζει ήλιο ( η νηπιαγωγός σηκώνει ένα χάρτινο ήλιο) και τα παιδιά βγαίνουν να απλώσουν τα πλυμένα ρούχα τους. Σε λίγο ο Μάρτης αλλάζει γνώμη και ρίχνει βροχή( η νηπιαγωγός χτυπάει ένα τύμπανο) και τα παιδιά τρέχουν βιαστικά να μαζέψουν την μπουγάδα τους. Η ιστορία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές καθώς ο μήνας αλλάζει συνεχώς γνώμες και τα παιδιά στο τέλος αποφασίζουν να μην πλύνουν ξανά ρούχα τον Μάρτιο!!!

Τα γράμματα του Μάρτη

Τα παιδιά αναγνωρίζουν τα γράμματα από τα οποία αποτελείται ο ΜΑΡΤΗΣ, λένε λεξεις που αρχίζουν από αυτά και μετά γράφουν τη λέξη στη ψηφιακή εφαρμογή kidspiration

Η παραπάνω δουλίτσα και στο χαρτί