Γλωσσικό Παιχνίδι

Τα παιδιά βάζουν κινητ΄ες καρτέλες με γράμματα στη σειρά για να σχηματιστεί η λέξη ΚΛΟΟΥΝ

Ένα παιδί ανακατεύει τα γράμματα και ένα άλλο τα βάζει πα΄λι στη σωστή σειρά

Κάνουν το ίδιο και στο χαρτί