ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ <ΑΝΟΙΞΗ>

Τα παιδιά αντιστοιχίζουν βάζουν στην σειρά κινητά γράμματα και συνθέτουν τις λέξεις ΑΝΟΙΞΗ και άνοιξη με την παρουσία προτύπου