ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Τα παιδιά μαθαίνουν ότι τα γράμματα φτιάχνουν τις λέξεις. Σε κάθε λέξη μετρούν τα γραμματάκια, ονομάζουν το πρώτο και το τελευταίο γραμματάκι της. Στη συνέχεια γνωρίζουν ότι πολλές λέξεις μαζί κάνουν ένα τραίνο , που ονομάζεται πρόταση. Βάζουν τις λέξεις στη σειρά με κριτήρια την πληθικότητα των γραμμάτων και το αρχικό τους γραμματάκι και μετά διαβάζουν όλοι μαζί τη πρόταση δείχνοντας τις λέξεις.

Η νηπιαγωγός παίρνει μια λέξη από τη πρόταση και τα παιδιά πρέπει να βρουν πια λείπει.

Μια ομάδα παιδιών παίρνει από μια λέξη και κινείται με τη μουσική στο χώρο. Όταν σταματήσει γίνονται αγάλματα. Τα υπόλοιπα παιδιά βρίσκουν και βάζουν στη σειρά τα παιδιά- λέξεις μέχρι να σχηματιστεί ολόκληρη η πρόταση. Τέλος την διαβάζουν δείχνοντας τα παιδιά.

Τα παιδιά ακούν και βλέπουν ότι δυο λέξεις μαζί κάνουν μια μεγάλη λέξη

Ψάχνουν στη τάξη για να βρουν τα δοντάκια που έχουν τα γραμματάκια της λέξης <Δόντια> και μετά τα βάζουν στη σειρά για να σχηματιστεί η λέξη.