ΒΙΝΤΕΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τα παιδιά στην παρεούλα χωρίστηκαν σε δυο ομάδες, τα παιδιά και τους ανθρώπους που έχουν εργοστάσιο και μολύνουν το περιβάλλον με καυσαέρια. Τους ζήτησαν να σταματήσουν καταστρέφουν το περιβάλλον. ( Ο διάλογος ήταν αυθόρμητος αρχικά αλλά όταν το βιντεοσκοπήσαμε επηρεαστηκαν από τη κάμερα. )