ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα παιδιά σκέφτονται, προτείνουν και δημιουργούν μια αφίσα για τη διαφορετικότητα με το ψηφιακό εργαλείο postermywall,

Η ΑΦΙΣΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ