Ας δώσουμε εξηγήσεις και σε προβλήματα λύσεις

Στο 4ο εργαστήριο μας επισκέπτονται από τη ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ του δήμου Χίου και μας ενημερώνουν για το πρόγραμμα < Μειώνω Επαναχρησιμοποιώ. Ανακυκλώνω>.

Τα παιδιά παρουσιάζουν τις ανακυκλώσιμες κατασκευές τους. Και στη συνέχεια κάνουν μαζί ανακύκλωση στο σχολείο.

Κάνουν ανακύκλωση και μέσα στη τάξη με εικόνες ανακυκλώσιμων τα οποία τα τοποθετούν και στα αντίστοιχα στεφάνια. Σε επόμενο στάδιο αποτυπώνουν ότι κάνουν σε φύλλο εργασίας

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες και καταγράφουν σε φύλλο εργασίας (α) τα βασικότερα προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων που δημιουργεί η
ανθρώπινη συμπεριφορά και (β) με ποιες δραστηριότητες οι άνθρωποι
φροντίζουν το περιβάλλον.

. Βάσει των φύλλων εργασίας πραγματοποιείται διαγωνισμός
επιχειρηματολογίας για τις ανθρώπινες ενέργειες που
καταστρέφουν το περιβάλλον και για ενέργειες που το φροντίζουν.
Τα παιδιά επιχειρηματολογούν στην ολομέλεια.

  1. Ταξινομούν τις εργασίες τους ώστε να απαντούν ανά ζεύγη στα
    προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον, δημιουργώντας ένα
    «Τοίχο προβλημάτων και λύσεων» (π.χ. πρόβλημα-το πέταγμα των
    σκουπιδιών στο δρόμο λύση-χρήση κάδων, πρόβλημα-καταστροφή
    δασών λύση-ανακύκλωση χαρτιού).

Τα παιδιά φεύγοντας παίρνουν μαζί τους και το δώρο από την παιδική Helmepa.

<Η θάλασσα είναι ζωή αν την κρατάμε καθαρή χωρίς σκουπίδια>