Ας δούμε τι συμβαίνει γύρω μας

  1. Τα παιδιά παρακολουθούν το παρακάτω βίντεο και
    καλούνται να παρατηρήσουν, να συγκρίνουν και να διαχειριστούν
    κριτικά τις πληροφορίες. Στη συνέχεια, φτάνουν σε συμπεράσματα σε σχέση με την προσωπική τους κατάσταση. Πως θα ήταν ο τόπος τους με καλή διαχείριση απορριμμάτων και πως με κακή διαχείριση. Τα συμπεράσματα τους τα αποτυπώνουν σε ένα φύλλο εργασίας

Οργανώνεται ένας μικρός περίπατος γύρω από το νηπιαγωγείο ώστε να παρατηρήσουν καλύτερα τα παιδιά τον
περιβάλλοντα χώρο με στόχο: (α) να εντοπίσουν τους κάδους που
υπάρχουν στη γύρω περιοχή και να τους καταγράψουν, (β) να
παρατηρήσουν τυχόν προβλήματα σε σχέση με τα απορρίμματα και να
τα καταγράψουν, (γ) να εξετάσουν κατά πόσο το περιβάλλον γύρω από
το σχολείο είναι φροντισμένο επαρκώς και να καταγράψουν
καλές πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων που θα εντοπίσουν.
Αποτύπωση με φωτογραφίες

Επιστρέφοντας από τον περίπατο καλούνται να αποτυπώσουν
ατομικά τη διαδρομή που ακολούθησαν και τα όσα
συνάντησαν στον δρόμο. Επίσης, καλούνται να εκφράσουν την
άποψή τους σε σχέση με την ικανοποιητική φροντίδα του
περιβάλλοντα χώρου και προτάσεις βελτίωσης