Ας δείξουμε σε όλους ό,τι μάθαμε

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τα παιδιά οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης της
εκπαιδευτικής κοινότητας και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

  1. Δημιουργία αφίσας από τα παιδιά

2. Δημιουργία ποιήματος για την ανακύκλωση από τα παιδιά τα οποία μετά το ζωγραφίζουν

3. ΣΠΑΣΤΕ ΤΟ ΚΩΔΙΚΑ

Τα παιδιά καλούνται να σπάσουν τον κώδικα και να γράψουν την λέξη ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Το στέλνουν και σε άλλα νηπιαγωγεία και στους γονείς τους για να σπάσουν και εκείνοι το κώδικα.

4. Παρουσίαση του προγράμματος με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου με σκοπό το διαμοιρασμό στην εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα.