Ας γνωριστούμε ξανά. Μοιάζουμε ή διαφέρουμε;

Στόχος είναι να δουν την ομάδα της τάξης ως μια κοινότητα που απαρτίζεται από μέλη που έχουν όλα τους κοινά και διαφορετικά στοιχεία και τα ίδια είναι μέλη αυτής της κοινότητας. Επίσης να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη ατομικών διαφορών ακόμα και στα μέλη μια μικρής ομάδας και να κατανοήσουν ότι οι διαφορές εμπλουτίζουν και επεκτείνουν τη ζωή μας.

Δυο παιδιά παρατηρούν το ένα το άλλο και περιγράφουν τα κοινά και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια ζωγραφίζουν με την βοήθεια του διαγράμματος Venn τις παρατηρήσεις τους.

Μέτρηση βάρους

Μέτρηση ύψους

Τα παιδιά σχεδιάζουν το περίγραμμα της παλάμης τους. Εντοπίζουν αρχικά ομοιότητες ( αριθμός δακτύλων) και διαφορές ( ως προς το μέγεθος της παλάμης).

Στη συνέχεια σκέφτονται ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό ή γνώρισμα της προσωπικότητας τους το οποίο και το καταγράφει η νηπιαγωγός στη κάθε παλάμη. Μοιράζονται το επίθετο στην παρεούλα και μετά φτιάχνουν με αυτές τος λέξεις ένα συννεφόλεξο στο mentimeter

< Μας αρέσει που είμαστε διαφορετικοί> είπαν τα παιδια < αν είχαμε ολοι την ίδια λέξη θα ήταν πολύ βαρετό> όλοι

Δημιουργία παζλ

Κάθε παιδί ζωγραφίζει σε ένα κομμάτι ενός παζλ μια ικανότητα και μια δυσκολία.

Τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια και στη συνέχεια ενώνουν τα κομμάτια και το παζλ είναι ‘ετοιμο

Αφού εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ τους συζητούν πως αυτές μπορούν να αποδειχτούν θετικές για όλους

Σχόλια παδιών:

<Μπορούμε να βοηθήσουμε ο ενας τον άλλον, να γίνουμε πιο καλοί>

<Αν πάμε σε ένα άλλο σχολείο θα μάθουμε στα παιδιά αυτά που είμαστε καλοί και θα γίνει και αυτό το σχολείο σχολείο χαράς.>

< Μπορεί να μας μάθουν και εμάς πράγματα που δυσκολευόμαστε>

<Βοηθά ο ένας τον άλλον και όλοι είμαστε μια δυνατή ομάδα>

< Μας αρέσει που δεν κ΄΄ανουμε όλοι τα ίδια πράγματα και είμαστε διαφορετικοί>

ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα παιδιά ζωντανεύουν ένα διαφορετικό ζωάκι και μόλα μαζί σχηματίζουν μια παγωμένη εικόνα.

Ακόμα και τα ζωάκια αν και είναι διαφορετικά μπορούν να συνυπάρχουν!!!!