ΑΡΙΘΜΟΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Τα παιδιά δημιουργούν το βιβλίο : <Αριθμοπεριπέτεια στη θάλασσα> κ΄΄οβοντας εικόνες και αντιστοιχίζοντας αριθμό και ποσότητα.

Έτοιμο για την βιβλιοθήκη μας!!