ΑΠΟΚΟΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Τα παιδιά αποφασίζουν να δημιουργήσουν ένα πίνακα με τις απαντήσεις των γονιών τους στο ερωτηματολόγιο σχετικά με την σωματική και την καθιστική δραστηριότητα των παιδιών τους στο σπίτι. Συμφωνούν στις θετικές απαντήσεις να κολλούν αντίστοιχα ένα μπλε κύκλο, στις απαντήσεις σπάνια- καθόλου ένα κόκκινο κύκλο και στην απάντηση μερικές φορές να κολλούν ένα πορτοκαλί κύκλο

Στο τέλος μετρούν τους μπλε κύκλους σε κάθε στήλη και γράφουν τον αντίστοιχο αριθμό.

Συμπέρασμα: Πρέπει να βάλουν στη ζωή τους περισσότερη κίνηση για να έχουν ένα υγιές σώμα σε συνδυασμό βέβαια με την υγιεινή διατροφή

Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου και σε μορφή γραφήματος