ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ 11ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

από patrida.gr

από chiosin,gr