ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αξιοποίηση του στην παραγωγή ενέργειας φιλικής στο περιβάλλον ( νερό- αέρας- ήλιος).