ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΜΕΣΩΣ

Ο Αντώνης γράφει το δικό του μήνυμα για τους κινδύνους του περιβάλλοντος

Τα παιδιά μαθαίνουν για την Ανακύκλωση παρακολουθώντας τα παρακάτω εκπαιδευτικά βίντεο

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ VIDEO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – O ΠΕΡΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ – ΕΕΑΑ

Ψηφιακά παιχνίδια

  • Βρες τις διαφορές στις εικόνες με τα σκουπίδια!  ( παιχνίδι) 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10970?locale=el

  • Ταίριαξε τις ψηφίδες, για να φτιάξεις τις εικόνες με τα σκουπίδια! (παζλ)    

http://photodentro.edu.gr/photodentro/puzzle-trash_v1.0_pidx0057517/

  • Ανακυκλώνονται; Σκέψου και αποφάσισε: σωστό- λάθος
Ανακυκλωση, an interactive worksheet by gkaloupi

liveworksheets.com


  • Τα στάδια ανακύκλωσης

  • Κύκλωσε το σήμα της ανακύκλωσης

https://drive.google.com/file/d/1-hvLKe1dZmWvH6hpvkmuFap4hqF2Xnvk/view

  • Κρυπτόλεξο. Βρες και κύκλωσε τη λέξη ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

https://drive.google.com/file/d/15NRKHcDpiovZ8hFl9QH9VM8n6fM0yEQv/view

  • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΡΑ!

Άσκηση ταξινόμησης για τα ανακυκλώσιμα υλικά, με μορφή παιχνιδιού. Σκοπός της άσκησης είναι ο σωστός διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων συσκευασιών (γυαλί, χαρτί, πλαστικό) και η τοποθέτηση κάθε αντικειμένου στον κατάλληλο κάδο.

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3601?locale=el

Τα παιδιά περνούν στη δράση:

Φέρνουν τον ανακυκλούλη στη τάξη και αρχίζουν την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΜΈΣΩΣ

Εντοπίζουν το σήμα της Ανακύκλωσης στις συσκευασίες προιόντων

Κάνουν ανακύκλωση και στην καθημερινότητα τους