ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΣΤΗ ΠΑΡΕΟΥΛΑ

Τα παιδιά ακούν την αφήγηση του παραμυθιού < Ένας αρκούδος στο σχολείο> με μεγάλο ενδιαφέρον. Στη συνέχεια το αναδιηγούνται βλέποντας τις εικόνες και απαντούν σε ανοικτές ερωτήσεις που τους κάνει η νηπιαγωγός.

Τα μεγάλα παιδιά ζωγραφίζουν ότι τους έκανε εντύπωση από το παραμύθι (ενδεικτικές δουλίτσες)

Ενώ τα μικρότερα παιδιά ζωγραφίζουν τους ήρωες του παραμυθιού ( ενδεικτικές δουλίτσες)