ΑΛΚΥΩΝΙΔΕΣ ΗΜΕΡΕΣ- ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΕΠΟΧΩΝ

Τα παιδιά μαθαίνουν για τις αλκυωνίδες ημέρες και κατασκευάζουν την αλκυώνη.

Παρακολουθούν το μύθο της Αλκυώνης

Ζωγραφίζουν τι σους άρεσε από τον μύθο της Αλκυώνης

Μαθαίνουν την εναλλαγή των εποχών και στη συνέχεια βάζουν με τη σειρά τις καρτέλες με τις εποχές σε έναν κύκλο που σχεδιάζουν στο πάτωμα.

Βλέπουν το εικονόλεξο για τους 12 μήνες